Նոր Երգ

Մովսեսիկ | Movsesik | Մանկապատանեկան փառաբանություն | Christian Channel TV | https://youtu.be/OGo6umDOaIU